Tuesday, October 2, 2007

khag samekh.


Everyone i want to wish you
a good Sukkot. and enjoy it.


Dhamaan dadweynaha, waxaan rabaa inaa ni dhaho
sukkot wanaagsan iyo maalin wadnaagsan.

All the best Rami.